Beleidsplannen

 

Wij werken bij Bso de Toekomst aan de hand van Beleidsplannen. Deze beleidsplannen bevatten de visie en de uitgangspunten van BSO de Toekomst. De beleidsplannen zijn geschreven om ouders en belangstellenden te informeren over onze werkwijze en om voor iedereen die op wat voor manier dan ook betrokken is een steuntje in de rug te zijn.

Het beleidsplan is dan ook geen ‘boekje voor op de plank’, maar een handboek waarin staat wat wij doen en waarom. Het beleid toetsen wij dagelijks aan onze nieuwe ervaringen en kennis, op basis waarvan wij van tijd tot tijd ons beleid zullen aanvullen en aanpassen. In onze visie mag het beleid geen statisch document worden.

Het vastleggen van het beleid geeft houvast bij het dagelijks handelen en zorgt voor continuïteit en een eenduidige aanpak naar de kinderen. Daarnaast kunnen ouders op deze manier lezen op welke wijze er voor hun kinderen wordt gezorgd en op welke manier zij in hun ontwikkeling worden gestimuleerd. Er wordt uiteengezet hoe BSO de Toekomst kinderopvang ziet, wat wij belangrijk vinden en hoe wij kwaliteit neerzetten.