Bereken zelf uw maandkosten

 

 

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Ouders die gebruik maken van kinderopvang, kunnen een aanvraag voor kinderopvangtoeslag indienen bij de Belastingdienst. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten die ouders maken voor de kinderopvang. De toeslag is geregeld in de Wet Kinderopvang en is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de hoogte van het belastbaar inkomen, de gezinssamenstelling en of ouders werken, een opleiding volgen of een traject naar werk volgen.

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. De opvang moet plaatsvinden bij een locatie die in het Landelijk Register Kinderdagverblijven is opgenomen. 

Bso de Toekomst voldoet hieraan. Per kind kan voor maximaal 122 uur per maand kinderopvangtoeslag ontvangen worden. De 

Het is belangrijk dat de toeslag aangevraagd wordt binnen 3 maanden na de kalendermaand, waarin de kinderopvang is begonnen. Zo wordt er geen maand kinderopvangtoeslag misgelopen.

Kijk voor meer informatie en het aanvragen van kinderopvangtoeslag op www.mijntoeslagen.nl . Proefberekening toeslagen (belastingdienst.nl)