Visie 

 

BSO de Toekomst is van mening dat ieder kind uniek is en daarom bijzonder en mooi. Kinderen mogen er zijn en mogen vooral ook zichzelf zijn. Ieder kind heeft behoefte aan en recht op warmte, geborgenheid en een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Onder deze omstandigheden komt een kind het beste tot zijn recht en kan een kind zich het beste ontwikkelen. Ieder kind heeft de drang zich te ontwikkelen en te ontplooien. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen ontdekken. Kinderen leren spelend en actief in samenspel met hun omgeving. Door spelen, kijken, imiteren, doen en uitproberen verkennen ze de wereld, leren ze nieuwe dingen en maken ze zich nieuwe vaardigheden eigen. Ieder kind doet dat op zijn eigen unieke manier, afhankelijk van zijn aanleg en temperament. Volwassenen kunnen de kinderen hierin begeleiden door een uitdagende omgeving te bieden, als voorbeeld te fungeren en hen te stimuleren om hun eigen mogelijkheden te exploreren. Bij BSO de Toekomst staat het kind centraal. Er wordt uitgegaan van de individuele behoeften van het kind, maar ook het groepsbelang wordt in het oog gehouden. Enerzijds is er respect voor de eigenheid en autonomie van het kind, anderzijds leert het kind om te gaan met het dagritme van de groep en om zich aan te passen.

 

Pedagogische visie

 

Kindgericht werken is bij BSO de Toekomst ons uitgangspunt. Er zijn tal van spelmogelijkheden, sportlessen, danslessen, creatieve activiteiten en sportieve uitdagingen. De activiteiten zijn zowel binnen als buiten en afgestemd op leeftijden en interesses. De kinderen mogen hierbij hun eigen voorkeur aangeven. Bij jongere kinderen ligt het accent veelal op huiselijkheid, geborgenheid en ontspanning. De oudere kinderen spelen graag met vriendjes en vriendinnetjes en zoeken uitdagende activiteiten.

U kunt hierover verder lezen in ons beleidsplan