Wie zijn wij ?

 

 

Zonder onze kinderen is er geen TOEKOMST!

Op Bso de Toekomst werken wij op dit moment met 1  basisgroep van 19 kinderen en hebben wij 2 vaste pedagogische medewerkers op de groep. Bij voldoende aanmeldingen zal er een tweede basisgroep  geopend worden. Per dag zou deze tweede basisgroep uit maximaal 10 kinderen bestaan. In totaal zijn er per dag 45 kindplaatsen beschikbaar in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Er geldt een open deuren beleid binnen de buitenschoolse opvang waarbij kinderen zelf een keuze mogen maken aan welke activiteit/ workshop zij willen deelnemen en waar zij willen spelen. 

Bso de Toekomst is een multiculturele organisatie waarin ontwikkeling van de persoonlijke competenties van het kind wordt gezien en gestimuleerd vanuit de interactie door een kleurige en veelzijdige uitdagende omgeving. Op onze Bso bieden wij elk kind een uitdagende omgeving die aansluit bij de belevingswereld van het ontdekkende kind.

Wij streven ernaar uw kind op een veelzijdige manier te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling. Spelenderwijs maken de kinderen op de groep kennis met diverse culturen en met elkaar onder begeleiding van onze pedagogisch medewerkers. Belangrijkste kernwaarde voor onze organisatie is de multiculturele samenstelling van zowel ons team van pedagogisch medewerkers als de groepen kinderen op onze locaties. Wij zijn een transparante organisatie en hebben een open houding naar elkaar. Wij staan open voor ideeën van ouders en personeel. Wij geven dan ook graag openheid over onze werkwijze.

De belevingswereld van een kind is vrolijk en blij. Wij proberen dan ook zoveel mogelijk mee te gaan in de vrolijke gedachten van kinderen. Wij volgen het kind in zijn of haar ontwikkeling en stimuleren het om nieuwe ontdekkingen te doen. Er wordt gewerkt met een vast dagprogramma en maandthema’s. Door deze werkwijze raken de kinderen snel vertrouwd met de gang van zaken op de groep, wat bijdraagt aan hun gevoel van veiligheid en rust. Door aan deze belangrijke randvoorwaarden te voldoen krijgt uw kind volop de gelegenheid de wereld om zich heen te ontdekken