Protocollen

 

Bij Bso de Toekomst werken wij met protocollen.

Dit doen wij om de Gezondheid en Veiligheid van de kinderen te waarborgen.

Deze protocollen zijn toegevoegd aan onze website

- Meldcode huiselijk geweld

- Halen en brengen

- Uitstapjes

- Corona

- Zieke kinderen en medicijnen

- Vervoer kinderen

- Pesten

- Vermissing

- Ontruimingsplan